BÁO BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM, CẬP NHẬT CÁC THONG TIN MỚI VỀ BDS